Aktiviteter

I Midtjysk tekstilkreds/Viborg Væverlaug arrangerer vi årligt 8 foredrag om forskellige emner inden for tekstilkunst. F. eks. fortæller en tekstilkunstner om sin måde at arbejde på og viser nogle af sine arbejder og evt. billeder fra rejser, som har givet inspiration til arbejderne.

På det årlige julemøde er der som regel mulighed for arbejde praktisk med en form for julehåndarbejde. Hvert forår, i maj måned, sluttes sæsonen af med en udflugt. Vi har bl.a. besøgt vævere, filtere, stoftrykkere og tekstile udstillinger.

Vores møder afholdes kl. 19.00 på adressen:  De frivilliges Hus, Stationen, Ll. Sct. Hansgade 7, 8800  Viborg

Midtjysk Tekstikreds/Viborg væverlaugs blad udkommer fem gange om året (februar, april, august, oktober og december).

I bladet omtales  afholdte og kommende arrangementer. Desuden findes der forskellige tekstile artikler og en oversigt over aktuelle tekstile udstillinger.

Medlemmer betaler 20 kr. for at deltage i et møde – ikke-medlemmer er også velkomne til at deltage, det koster 50 kr. Betalingen skal ske i KONTANTER.
.        

Efterår 2022

5. september   Merethe Christiansen   Præstekraver + kirkelige tekstiler

4. oktober Eva Cecilie Skak            Broderi

2. november Generalforsamling

1. december Julemøde

Forår 2023

5. januar   Mette Isager                  En messehagel bliver til. Tekstilt håndværk og æstetik

6. februar Margit Pedersen            Viborgs tekstilhistorie.  Fra tugthus til Asani          

7. marts Helga Jona                       Strik

12. april Helene Vonsild                 Vævning

Maj         Udflugt