Aktiviteter

I Midtjysk tekstilkreds/Viborg Væverlaug arrangerer vi årligt 8 foredrag om forskellige emner inden for tekstilkunst. F. eks. fortæller en tekstilkunstner om sin måde at arbejde på og viser nogle af sine arbejder og evt. billeder fra rejser, som har givet inspiration til arbejderne.

På det årlige julemøde er der som regel mulighed for arbejde praktisk med en form for julehåndarbejde. Hvert forår, i maj måned, sluttes sæsonen af med en udflugt. Vi har bl.a. besøgt vævere, filtere, stoftrykkere og tekstile udstillinger.

Vores møder afholdes kl. 19.00 på adressen:  Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800  Viborg

Midtjysk Tekstikreds/Viborg væverlaugs blad udkommer fem gange om året (februar, april, august, oktober og december).

I bladet omtales  afholdte og kommende arrangementer. Desuden findes der forskellige tekstile artikler og en oversigt over aktuelle tekstile udstillinger.

Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i møderne – dette koster 50 kr. pr. deltager pr. møde.
.        

Program for efterår 2019 og forår 2020

Onsdag   4. september       Tekstilbiolog Birgit Bonefeld

Mandag 7.oktober              Koushi Radhakrishan, strik

Torsdag  7. november         Generalforsamling og  medlemmernes aften

Tirsdag 3.december            Julemøde

.

2020

Mandag 6. januar              Jane Ingerslev, broderi

Tirsdag  4. februar          Marianne Pedersen, Beklædning som kunstværk

Onsdag  4. marts            Dorte Tilma, Væv, strik og flet

Torsdag  2. april        Petrea Jürgensen, væver Aflyst pga. corona

Udflugt                         En dag  i maj. Udflugten i Tekstilkredsen er udsat til d. 16. september 

.

Program for efterår 2020 og forår 2021

Onsdag 16. september Udflugten i Tekstilkredsen er udsat til d. 16. september  Aflyst pga. corona

Torsdag 3. september foredragsaften med Jane Ingerslev