Aktiviteter

I Midtjysk tekstilkreds/Viborg Væverlaug arrangerer vi årligt 8 foredrag om forskellige emner inden for tekstilkunst. F. eks. fortæller en tekstilkunstner om sin måde at arbejde på og viser nogle af sine arbejder og evt. billeder fra rejser, som har givet inspiration til arbejderne.

På det årlige julemøde er der som regel mulighed for arbejde praktisk med en form for julehåndarbejde. Hvert forår, i maj måned, sluttes sæsonen af med en udflugt. Vi har bl.a. besøgt vævere, filtere, stoftrykkere og tekstile udstillinger.

Vores møder afholdes kl. 19.00 på adressen:  Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800  Viborg

Midtjysk Tekstikreds/Viborg væverlaugs blad udkommer fem gange om året (februar, april, august, oktober og december).

I bladet omtales  afholdte og kommende arrangementer. Desuden findes der forskellige tekstile artikler og en oversigt over aktuelle tekstile udstillinger.

Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i møderne – dette koster 50 kr. pr. deltager pr. møde.
.        

.

Program for efterår 2021

Onsdag d. 1. september – Eva Have – quilt/patchwork

Mandag d. 4. oktober – Lene Randorff – strikning

Tirsdag 2. november Generalforsamling og Doris Bundgaard om billedvævning.

Torsdag d. 2. december – julemøde – vi skal lave juletræer.

Forår 2022

Tirsdag d. 4. januar – Merethe Christiansen fortæller om præstekraver.

Onsdag d. 2. februar – Anne Kirketerp – håndarbejdspsykologi

Torsdag d. 3. marts – Petrea Jürgensen – vævning

Mandag d. 4. april – Rikke Lyng – broderi

En dag i maj Sommerudflugt