Udlån

Foreningen har følgende materialer til udlån:

En væv: Væven har 110 cm. vævebredde —10 skafter og 10 tramper. Væven kan lånes af foreningens medlemmer ved henvendelse til Bestyrelsen.
Væven opbevares hos Margit Mougaard på Blomstergården i Batum.

Et dekateringsapparat kan lånes hos Doris Bundgaard

Tlf.. 42 45 38 11 eller mail dobu@live.dk.

Vævekompendium fra Designskolen i Kolding kan lånes. Bestil det hos Tove Albertsen, tlf.. 86 63 95 51, som medbringer det til møderne.

Kompendiet kan lånes for en måned ad gangen.