Bladet

Medlemsbladet udkommer 5 gange årligt i

Februar, april, august, oktober og december.

Der er deadline for indlæg og annoncer den 10. i måneden før udgivelsen

Indlæg og annoncer sendes til:

Bladansvarlige
Gurli Kjærgaard, Æblevej 14, 8800 Viborg, telf. 4094 1128
eller
Lise Schrøder, Pilevænget 45, 7800 Skive, telf. nr. 2982 3518

Bladet indeholder

  • Referat af sidst afholdte møde
  • Omtale af kommende møde(r)
  • Indlæg fra medlemmerne
  • Udstillinger i nærområdet
  • Annoncer

Annoncepriser:

Helside 300 kr.

Halvside 175 kr.

Hvis du bestiller annoncen 5 gange er den 5. annonce gratis.

Beløbet skal indbetales til:

Midtjysk Tekstilkreds – Viborg Væverlaug, c/o Else Marie Buus, Niels Buggesvej 12, 8800 Viborg

giro konto 86 63 85 14